KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi: [•].[•].2023

Sayın Sağlık Meslek Mensubu;

İşbu Aydınlatma Metni, Türkiye’de mukim Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. (“MSD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sağlık meslek mensuplarına ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması hakkında bilgilendirmeyi içermektedir. Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, MSD olarak birincil önceliklerimiz arasında gelmektedir.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni, adınız, soyadınız, e-mail adresiniz, telefon numaranız, mesleğiniz gibi özlük verileriniz, MSD ürün ve hizmetleri ile ilgili bildirimleriniz ve medikal bilgi talepleriniz, KVKK ya da diğer ilgili mevzuat uyarınca verdiğiniz onam ve rızalarınız dahil sizinle etkileşimimize ilişkin olan hukuki işlem verileriniz ile iletişim platformlarımızı kullanırken bizimle paylaşacağınız diğer özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizi (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) kapsamaktadır.

Hastanızla ilgili bizimle paylaşacağınız bilgiler, hastaların MSD ürünlerine ilişkin yan etki bildirimleri, ürün ve hizmetlerimize ilişkin kalite şikayet bilgileriniz ve diğer şikayetleriniz gibi bilgiler, hastaların sağlık verileridir ve özel nitelikli kişisel verilerdir. Hastalarınızın verilerini bizimle paylaşmadan önce MSD ürün ve hizmetlerini kullanan hastalara yönelik hazırlanan aydınlatma metnimizi [YUT1] incelemenizi ve bu aydınlatma metni ile ilgili olarak hastanıza bilgi vermenizi, kişisel verilerini bizimle paylaşmanızı kabul ettiğini teyit etmenizi rica ederiz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Bizimle internet sitelerimiz üzerinden iletişime geçerken paylaşacağınız Kişisel Verilerinizi, internet sitemiz üzerinden çevrimiçi olarak elde ederiz. Ayrıca, MSD ile olan etkileşiminize bağlı olarak MSD çalışanlarının tarafınıza yaptığı ziyaretler sırasında da bu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel veri toplayabiliriz. Son olarak, MSD ile iletişimleriniz kapsamında veri işleme amaçlarımız için gerekli olması durumunda, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden kişisel veri elde etmemiz de mümkündür.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenebilir:

  • Bizimle iletişime geçme amacınızı gözeterek taleplerinizi, sorularınızı ve görüşlerinizi değerlendirmek, MSD ürün ve hizmetleri ile ilgili bildirimleriniz ve medikal bilgi taleplerinize cevap vermek, bu hususta gerekli aksiyonları almak, bu hususlara ilişkin sizinle iletişime geçmek ve sizlere cevap vermek,
  • MSD tarafından ilgili mevzuata uygun olarak yapılan bilgilendirmeler, tanıtım ve eğitim faaliyetlerine ilişkin siz sağlık meslek mensuplarının görüşlerini değerlendirmek, sağlayacağımız bilgiler ve cevaplarımız ile faaliyetlerimizin etkinliğini sağlamak üzere analizler yapmak, sağlık meslek mensuplarının taleplerini ve ihtiyaçlarını belirlemek, bu analizler sonucunda gelen talepleri ve soruları anonimleştirmek ve elde edilen anonim çıktıların siz sağlık meslek mensuplarına yönelik planlayabileceğimiz hizmetler için değerlendirilmesi,
  • Uygulanabilir olduğu ölçüde MSD tarafından veya sponsorluğunda düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı kongrelere ve ürün tanıtım toplantılarına sizi davet etmek ve bu amaçla tarafınızla iletişime geçmek, bu kongre ve toplantılara katılımınız halinde gerekli organizasyonu yapmak.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla meşru menfaatimiz kapsamında, temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemesi kaydıyla KVKK m. 5/2/f uyarınca işlenebilecek ve KVKK m. 8/2 (b) kapsamında üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

İnternet sitelerimiz üzerinden sağlık meslek mensubu olarak yapabileceğiniz yan etki bildirimlerini kayıt altına almak, takip etmek ve ilgili kurumlara raporlamak amacıyla da Kişisel Verilerinizi MSD’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla KVKK madde 5/2 (ç) kapsamında açık rızanıza gerek olmadan işleyebiliriz.

Ayrıca, Kişisel Verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel Verilerinizin MSD’ye yapabileceğiniz başvurular ya da MSD’yi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede Kişisel Verileriniz, MSD’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla KVKK madde 5/2 (ç) kapsamında ve MSD’nin haklarının tesisi veya korunması amacıyla KVKK madde 5/2 (e) kapsamında açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir. 

Son olarak, Kişisel Verileriniz KVKK m. 5/1 hükmü uyarınca açık rızanıza tabi olarak mevzuatın izin verdiği ölçüde basılı iletişim materyalleri hazırlamak ve iletmek, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uygun çerçevede ticari elektronik ileti göndermek dahil pazarlama iletişimi yapmak, tanıtım ve haber bültenleri göndermek, düzenlenmiş veya ileride düzenlenmesi planlanan kurslar, bilimsel ve eğitsel toplantı, kongre ve konferanslar gibi çeşitli faaliyetler hakkında sizleri bilgilendirmek için de işlenebilir. Bu çerçevede, MSD tarafından yapılacak ticari iletişime onay vermeniz halinde ticari iletişime ilişkin tercihlerinizin (onay, ileti reddetme hakkının kullanılması vb.) Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca kurulan Ticari İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) bildirilmesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi’ne aktarılması ve İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi tarafından hazırlanan (https://iys.org.tr ve https://iys.org.tr/iys/kvkk-ve-gizlilik adreslerinde bulunan) kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında genel bilgilendirme çerçevesinde işlenmesi de mevzuat gereği zorunlu olacaktır.

Kişisel Verilerinizi Yurtiçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Yukarıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, MSD’ye ilettiğiniz Kişisel Verileriniz yurtiçinde yerleşik bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız ve seyahat acenteleri dâhil olmak üzere hizmet / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve işbirliği yapılan tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir. Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olması halinde adli ve idari kurumlarla da paylaşılabilecektir. Ticari iletişime onay vermeniz halinde Kişisel Verileriniz gerekli olduğu ölçüde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması halinde İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi’yle de paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması ve Hukuki Sebebi:

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde yalnızca gerekli olması halinde, KVKK m. 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak,

  • MSD’nin dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan ve yurtdışında bulunan şirketlere,
  • MSD tarafından hizmet / destek / danışmanlık alınan ve yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişilere ve iş ortaklarına,
  • MSD’nin global bir şirketler topluluğuna dahil olması sebebiyle bizzat MSD tarafından ya da kurumsal iş ortakları tarafından elektronik ortamda kullanılan veri tabanları ve sunucularının bulunduğu ülkelere aktarılabilecektir.

MSD internet sitelerinin de yurt dışında host edilen bir internet sitesi üzerinden sağlandığını hatırlatmak isteriz. MSD internet sitelerini üzerinden paylaşacağınız tüm verileriniz otomatik olarak yurt dışına da aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve Başvurular

KVKK m. 11 kapsamında kanuni haklarınız bulunmaktadır ve söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz zaman aşağıda bulunan iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:199 Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13 34394 Levent/ İstanbul
Tel: 0212 336 1000 Faks: 0212 355 0202 İnternet Sitesi: https://www.msd.com.tr/contact-us/