Hero image

ORGANİZASYONUMUZ

MSD Türkiye'nin Departmanları


İş Birimlerimiz

  • Onkoloji
  • Aşılar
  • İmmunoloji & HIV
  • Diyabet

İş Geliştirme

İş Operasyonları ve Ticari Satış Departmanı

Dış İlişkiler & Pazar Erişim


Medikal

Ruhsatlandırma

Klinik Araştırmalar


Farmakovijilans

Bilgi Teknolojileri

Finans (Satın Alma, Tesis Yönetimi)


İnsan Kaynakları

İş Süreçlerine
Uyum & Hukuk

Sağlık Politikaları ve Kurumsal İletişim