KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi: [•].[•].2023

Sayın İlgili,

İşbu Aydınlatma Metni, Türkiye’de mukim Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. (“MSD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hastalara ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması hakkında bilgilendirmeyi içermektedir. Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, MSD olarak birincil önceliklerimiz arasında gelmektedir.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni,

  • adınız, soyadınız, e-mail adresiniz, telefon numaranız gibi kimlik ve iletişim verileriniz, MSD ürün ve hizmetleri ile ilgili bildirimleriniz ve KVKK ya da diğer ilgili mevzuat uyarınca verdiğiniz onam ve rızalarınız dahil sizinle etkileşimimize ilişkin olan hukuki işlem verileriniz ile iletişim platformlarımızı kullanırken bizimle paylaşacağınız diğer özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizi (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) ve
  • hastalığınızla ilgili bizimle paylaşacağınız bilgiler, MSD ürünlerine ilişkin yan etki bildirimleriniz, ürün ve hizmetlerimize ilişkin kalite şikayet bilgileriniz ve diğer şikayetleriniz gibi özel nitelikli olan sağlık verilerinizi (bundan sonra “Sağlık Verileri” olarak anılacaktır) kapsamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Bizimle internet sitelerimiz üzerinden iletişime geçerken paylaşacağınız Kişisel Verilerinizi, internet sitemiz üzerinden çevrimiçi olarak elde ederiz. Son olarak, MSD ile iletişimleriniz kapsamında veri işleme amaçlarımız için gerekli olması durumunda, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden kişisel veri elde etmemiz de mümkündür. Gerekli durumlarda, mevzuata uygun ve onayınıza tabi olarak, doktorunuzla iletişime geçerek doktorunuzdan da yazılı ya da sözlü olarak sizin hakkınızda kişisel veri elde etmemiz de mümkün olabilir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Özel Nitelikli Olmayan Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Özel nitelikli olmayan Sağlık Verileri hariç Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenebilir:

  • Bizimle iletişime geçme amacınızı gözeterek taleplerinizi, sorularınızı ve görüşlerinizi değerlendirmek, MSD ürün ve hizmetleri ile ilgili bildirimleriniz ve medikal bilgi taleplerinize cevap vermek, bu hususta gerekli aksiyonları almak, bu hususlara ilişkin sizinle iletişime geçmek ve sizlere cevap vermek,
  • Açık rıza gerektiren işleme amaçları kapsamında verdiğiniz onayları kayıt altına almak, Kişisel Verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara bunları açıklamak, Kişisel Verilerinizin MSD’ye yapabileceğiniz başvurular ya da MSD’yi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla meşru menfaatimiz kapsamında, temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemesi kaydıyla KVKK m. 5/2/f uyarınca, MSD’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla KVKK madde 5/2 (ç) kapsamında ve MSD’nin haklarının tesisi veya korunması amacıyla KVKK madde 5/2 (e) kapsamında işlenebilecek ve KVKK m. 8/2 (b) kapsamında üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Sağlık Verilerinizin İşlenmesi

Sağlık Verilerinizi yalnızca açık rıza vermeniz halinde aşağıdaki amaçlarla işleyebiliriz:

  • Sorunuzu ve ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili karşılaştığınız problemleri daha iyi analiz edebilmek amacıyla ve sizlere yanıt verilebilmesi amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,
  • Hastalığınız ile ilgili olarak kullandığınız MSD ürün ve hizmetleri ile ilgili yapacağınız geri bildirimlerin, yan etki bildirimlerinin, şikayetlerin ve diğer soruların mevzuata uygun olarak kayıt altına alınması, takip edilmesi, Sağlık Bakanlığı’na raporlanması ve ilgili ürün ve hizmetin geliştirilebilmesi için anonimleştirilerek ya da doğrudan kimliğinize işaret etmeyecek şekilde kodlanarak ilgili ürün ve hizmeti sunan diğer MSD şirketleri ile paylaşılması,
  • Advers olay bildirimlerinizin işlenmesi, ürünün güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Kişisel Verilerinizi Yurtiçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Yukarıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, MSD’ye ilettiğiniz Sağlık Verileriniz de dahil Kişisel Verileriniz, uygulanabilir olduğu ölçüde doktorunuzla, gelen talepleri değerlendirmek için birlikte çalıştığımız sağlık meslek mensupları, diğer danışmanlarımızla ve bizimle paylaşacağınız tüm bilgilerin güvenli şekilde saklanması ve sizinle internet sitemiz ve iletişim kanallarımız üzerinden iletişime geçilmesinin temin edilmesi için hosting/arşiv ve teknoloji şirketleriyle paylaşılabilecektir. Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olması halinde ve yalnızca gerektiği ölçüde avukatlarımız, adli ve idari kurumlarla da paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması ve Hukuki Sebebi:

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde yalnızca gerekli olması halinde, KVKK m. 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak,

  • MSD’nin dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan ve yurtdışında bulunan şirketlere,
  • MSD tarafından hizmet / destek / danışmanlık alınan ve yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişilere ve iş ortaklarına,
  • MSD’nin global bir şirketler topluluğuna dahil olması sebebiyle bizzat MSD tarafından ya da kurumsal iş ortakları tarafından elektronik ortamda kullanılan veri tabanları ve sunucularının bulunduğu ülkelere aktarılabilecektir.

MSD internet sitelerinin de yurt dışında host edilen bir internet sitesi üzerinden sağlandığını hatırlatmak isteriz. MSD internet sitelerini üzerinden paylaşacağınız tüm verileriniz otomatik olarak yurt dışına da aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve Başvurular

KVKK m. 11 kapsamında kanuni haklarınız bulunmaktadır ve söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz zaman aşağıda bulunan iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:199 Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13 34394 Levent/ İstanbul
Tel: 0212 336 1000 Faks: 0212 355 0202 İnternet Sitesi: https://www.msd.com.tr/contact-us/