DESTEK BAŞVURUSU

MSD ONKOLOJİ SAĞLIK POLİTİKASI ARAŞTIRMALARI DESTEK PROGRAMI

MSD Onkoloji Sağlık Politikası Araştırmaları Destek Programı, kanser hastalarının sağlık durumlarını iyileştirmeye yönelik kanıta dayalı ve ileriye dönük sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayacak uluslararası bir araştırmacı topluluğunu bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

PROGRAM HAKKINDA

MSD Global tarafından yürütülen program, 2024 yılında tüm dünyada toplam dört projeye destek sağlamayı hedeflemektedir. Her bir desteğin değeri 50.000 Dolara (USD) kadar olacaktır. Bazı özel durumlarda, ayrıntılı ve destekleyici gerekçeler ile destek tutarı ilave olarak 25.000 Dolara (USD) kadar arttırılabilir.

Bu bağımsız destek programının ana odak noktası kanser sağlık politikasıdır – başka bir deyişle, yasal mevzuatlar, düzenlemeler, kanserle ilgili programlar ve çalışmalardır.

Spesifik klinik tedavilere veya bu tür tedavilerle ilişkili sonuçlara odaklanan projelere destek sağlanmayacaktır. Klinik araştırmalar, hasta verilerinin toplanması (niceliksel veya niteliksel olarak) ve modelleme bu destek programının kapsamı dışındadır. (MSD ürünlerini satın alan, tavsiye eden, kullanan, geri ödemesini yapan veya reçete eden kuruluşlar; hasta, hekim, sağlık uzmanı veya geri ödeyici gibi MSD ürünlerinin satın alınmasını, kullanılmasını, reçete edilmesini, formüler pozisyonunu, fiyatlandırmasını, geri ödenmesini, sevkini, tavsiye edilmesini veya ödemesini etkileyebilecek kişiler destek almaya uygun olmayacaktır.)

Destek ödemesi alabilmek için, seçilen başvuru sahiplerinin iki aylık bir durum tespiti sürecini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru süreci, uygunluk ve değerlendirme kriterleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen MSD Onkoloji Sağlık Politikası Araştırmaları Destek Programını ve Destek Başvuru Şablonunu dikkatlice okuyunuz.

MSD ONKOLOJİ POLİTİKASI DESTEK PROGRAMI HAKKINDA

MSD Onkoloji Sağlık Politikası Araştırmaları Destek Programı, aşağıdaki temalar etrafında araştırmayı teşvik etmektedir:

 • Kanser sağlık politikalarının hastalar üzerindeki etkisi nedir?
 • Sağlık politikaları kanser tedavisinin finansmanını ve kanser tedavisine erişimi nasıl iyileştirebilir?
 • Kanser tedavisine erişimde hakkaniyet

UYGUNLUK VE ŞARTLAR

Baş araştırmacı, araştırmanın başarılı bir şekilde yürütülmesinden ve zamanında tamamlanmasından sorumlu olacaktır. Uygunluk açısından, başvuru sahiplerinin aşağıdakileri yapabilmeleri gerekir:

a) Destek başvurusunda sunulan teklifle tutarlı, özgün, yüksek kaliteli ve bağımsız araştırmayı tamamlama.

b) Araştırmayı tamamlamada bağımsızlığın sürdürülmesi – araştırmacıların araştırmalarını tamamlamada ve araştırmalarından, MSD’den ve diğer herhangi bir üçüncü taraftan sonuç çıkarmada tam bağımsızlığını korumaları gerekmektedir.

c) Bu araştırmaya katılan farklı ülkelerde ortaya çıkan ortak temaları ve sorunları keşfetmek için diğer başarılı başvuru sahipleriyle bir tartışmaya katılma.

d) En geç 2025’in ikinci çeyreğinin sonuna kadar başvuru konusu üzerine, sağlık politikası belirleyicilerine, klinisyenlere ve diğer önemli fikir liderlerine açık ve araştırmacı tarafından yönetilen yerel seminerler düzenleme.

e) 2025’in 3’üncü çeyreğinin sonuna kadar birincil araştırmanın temel bilgilerini yaymak için 2 veya daha fazla görüş yazısı veya başka yayının yayımlanması.

f) Yayınlanacak çalışmanın en geç 2025 yılının 4’üncü çeyreğine kadar ilgili yerel veya bölgesel hakemli bir dergiye 1 makale olarak gönderilmesi.

g) MSD’nin finansmanını ve proje metodolojisini anlamlı bir şekilde açıklama.

DEĞERLENDİRME

Destek alacak başvurunun seçimi, MSD Global tarafından yönetilen rekabetçi bir başvuru ve değerlendirme sürecine dayanmaktadır.

En uygun destek talebini seçmek için aşağıdaki kriterler kullanılacaktır:

 • Uygulamanın sağlık politikası ve bağlamsal uygunluğu
 • Uygulamanın yenilikçiliği ve teknik kalitesi
 • Uygulamanın etik ve yönetim kalitesi

Destek ödemesi, seçilen başvuru sahiplerinin her biri için iki aylık bir durum tespiti sürecinin başarıyla tamamlanmasına tabidir.

BAŞVURU PROSEDÜRÜ

Bütün destek başvuruları msdgrant.com adresi üzerinden yapılmalıdır. Bir hesap oluşturarak ardından “Bir davet kodum var”ı (“I have an invitation code.”) seçiniz. Davet kodu şu şekilde girilmelidir: OncPol2024

Destek Başvuru Şablonu doldurularak (tüm alanların doldurulması zorunludur) msdgrant.com adresindeki başvurunun “Teklifi Yükle” (“Upload Proposal”) bölümüne ayrıca yüklenmelidir.

BAŞVURU TESLİM TARİHİ

16 Mayıs 2024                   Talepler için son teslim tarihi

EK A: ORGANİZASYONEL GEREKLİLİKLER

Aşağıdaki kriterlerden herhangi birine sahip kuruluşlar veya projeler destek için uygun DEĞİLDİR:

 • Ürünlerimizden birinin veya şirketimizin ürünü olan bir ilaç/aşı sınıfının güvenlik, etkililik veya klinik sonucunun ölçülmesini veya modellenmesini içeren faaliyetler
 • Net bir sağlık politikası odağı olmayan faaliyetler
 • (i) Şirketimizin herhangi bir ürününün veya Şirketimizin ürünü olan bir ilaç/aşı sınıfının kullanımının ve (ii) diğer girişimsel olmayan araştırmaların (non-interventional studies) araştırılmasını, analizini veya modellenmesini içeren faaliyetler
 • MSD ürünlerini satın alan, tavsiye eden, kullanan, geri ödemesini yapan veya reçete eden kuruluşlar veya hasta, hekim, sağlık uzmanı veya geri ödeyici gibi MSD ürünlerinin satın alınmasını, kullanılmasını, reçete edilmesini, formüler pozisyonunu, fiyatlandırmasını, geri ödenmesini, sevkini, tavsiye edilmesini veya ödemesini etkileyebilecek kişiler.
 • Ürünlerinin satın alınması, kullanılması, reçetelenmesi, formüler pozisyonu, fiyatlandırması, geri ödenmesi, sevk edilmesi veya tavsiye edilmesi veya ürünlerinin ödenmesi dâhil olmak üzere, MSD’nin işini doğrudan etkileyen veya geliştiren projeler
 • Kâr amacı güden kuruluşlar
 • Siyasî örgütler, siyasi kampanyalar ve siyasi faaliyetler
 • Yardımlaşma dernekleri veya işçi örgütleri ve faaliyetleri
 • Faaliyetleri esas olarak mezhepsel amaca sahip olan dinî örgütler veya gruplar
 • Irk, kast, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durum, din, yaş, ulusal köken, gazilik durumu veya engellilik temelinde ayrımcılık yapan kuruluşlar
 • Tesislerin yeni inşası ve yenilenmesi ve bağışlar dâhil olmak üzere sermaye kampanyaları
 • Epidemiyolojik çalışmalar, klinik araştırmalar, sağlık sonuçları araştırmaları, gerçek yaşam verisi araştırmaları veya diğer farmasötik çalışmalar dâhil olmak üzere temel veya klinik araştırma projeleri
 • Önerilen proje veya programla ilgisi olmayan malzeme veya ekipmanın satın alınması
 • Tıbbî tarama veya testler, aile planlaması hizmetleri, ilaç satın alma, doğum kontrol malzemeleri, aşılar veya tıbbî cihazlar dâhil olmak üzere doğrudan tıbbî bakım veya hizmetler
 • Yeni ürünlerin geliştirilmesi
 • Yardım yemekleri/galalar gibi fon toplama etkinlikleri
 • Önerilen proje veya programla uyumlu olmayan personel maaşlarının ödenmesi
 • Mevcut yıllık cirolarının %50’sinden fazla destek talep eden kuruluşlar

Başvuru süreci, uygunluk ve değerlendirme kriterleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen MSD Onkoloji Sağlık Politikası Araştırmaları Destek Programını ve Destek Başvuru Şablonunu dikkatlice okuyunuz

Sorularınızı hacer.beyza.pehlivan@merck.com adresi üzerinden MSD Türkiye Hasta Erişim ve Kurumsal İlişkiler Departmanı’ndan Beyza Pehlivan’a iletebilirsiniz. Ancak, MSD Türkiye, destek başvurularının değerlendirilmesine ve seçilmesine dahil OLMAYACAKTIR; seçim ve değerlendirme Global Onkoloji Sağlık Politikası ekibi tarafından yapılacaktır.