MSD VE MSD EL KİTAPLARI

 

MSD tıp alanında en iyisini sunmak için kararlı bir şekilde çalışmaktadır. MSD, bu kararlılığı doğrultusunda tıp çalışanlarına ve tüketicilere yönelik bir dizi sağlık kitabından oluşan MSD El Kitapları serisini hazırlamıştır. Bugün, bu El Kitaplarını zenginleştirilmiş içeriğiyle çevrimiçi versiyonlar halinde toplumun hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Yeni bilgilerle düzenli olarak güncellenen MSD Online El Kitabında, basılı versiyonlarından farklı olarak fotoğraflar ile sesli ve görüntülü materyaller yer almaktadır. Daha fazlasını öğrenin


MSD MANUAL
1999'da 100. Yıl sayısı yayınlanan MSD Manual, profesyonel medikal informasyon konusunda bir asırdır dünyanın standardı haline gelmiş en yetkin referans tıp kitabıdır. Her biri kendi alanında dünya çapında söz sahibi 300'den fazla uzman tarafından hazırlanan MSDManual'ın 100. Yıl (17th Edition) sayısı, semptomları, yaygın klinik prosedürleri, laboratuvar testlerini ve bir hekimin karşılaşabileceği hemen tüm hastalıkları kapsadığı gibi, son 20 yılın tüm sayılarından daha kolay okunacak biçimde yeniden tasarlanmıştır.​

MSD MANUAL HOME HEALTH HANDBOOK
MSDManual'ın, Home Health El Kitabı adlı yeni bir versiyonudur. MSD Manual sağlık profesyonellerine yönelik bilgi verirken, Home Health El Kitabı hastalar, onların aileleri ve hastalıklar, hastalıkların tanısı ve tedavisi konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen sağlık-bakım profesyonelleri dışındaki insanlara yönelik tıp bilgisi verir.

MSD MANUAL OF GERIATRICS
MSD Manual of Geriatrics, geriatride en yaygın kullanılan kitaptır. Yaşlılardaki tıbbi bakım konusu ele alınarak fizyolojinin yaşla nasıl değiştiği, demans ve alzheimer hastalıkları, solunum bozuklukları ve rehabilitasyon gibi pek çok konuyla ilgili özel durumlar ayrıntılarıyla incelenir. ​

MSD INDEX
MSD Index, kimyasal maddeler, ilaçlar ve biyolojik maddelerle ilgili 10,000'den fazla monograf içeren tek ciltlik bir ansiklopedidir. Her bir monograf tek bir maddenin veya birbiriyle yakından ilişkili küçük bir grup bileşiğin kapsamlı bir tanımını içerir. Ele alınan konular arasında insan sağlığında ve veterinerlikte kullanılan ilaçlar, biyolojik ve doğal maddeler, tarımda, sanayide ve laboratuvarlarda kullanılan kimyasal maddeler ve çevresel açıdan anlamlı bileşikler vardır.

MSD VETERINARY MANUAL
MSD Veterinary Manual'ın amacı hayvan sağlığına ilgi duyanlara bu konuda kapsamlı ve güvenilir bir bilgi kaynağı sağlamaktır. Evcil ve vahşi hayvanların ve besi hayvanlarının hastalıklarının tanısı, tedavisi ve önlenmesi konusunda bilgi verir.​ ​