D​eğer Aktarımları

 

EFPIA Nedir ?

EFPIA, Avrupa İlaç Endüstrileri ve Birlikleri Federasyonu’nun kısa adıdır. (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). MSD Türkiye’nin üyesi bulunduğu Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), EFPIA’nın bir üyesidir.

Yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağlık meslek mensupları, hasta ve hekim dernekleri ile ilaç endüstrisi arasında dört temel ilke benimsenmiştir:

• Hastalar öncelikli olmalıdır.
• Etik araştırma ve yenilikçi çözümler desteklenmelidir.
• Bağımsız ve etik davranışlar sergilenmelidir.
• Şeffaflık ve sorumluluk ilkesi benimsenmelidir.

EFPIA, şeffaflık ve sorumluluk ilkesi çerçevesinde; ilaç endüstri ile sağlık mesleği mensupları (SMM) ve sağlık kuruluşları (SK) arasındaki ilişkilerin niteliğinin ve niceliğinin detaylıca açıklanmasına yönelik bazı gereklilikler ortaya koymuştur.

MSD, paydaşların ilaç endüstrisine daha fazla güven duymalarına katkıda bulunmayı amaçlayan bu inisiyatifi desteklemektedir.

Değer Aktarımları Nedir?

Reçeteli beşeri tıbbi ürünlerin geliştirilmesi veya satışıyla bağlantılı olarak, ilaç tanıtımı veya diğer amaçlarla, doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilen nakit, aynî veya diğer şekillerde değer aktarımlarını ifade eder. Doğrudan değer aktarımı bir üye firma tarafından doğrudan bir alıcı lehine yapılan aktarımlardır. Dolaylı değer aktarımı, bir alıcı lehine bir üye firma adına yapılan ya da bir aracı vasıtasıyla gerçekleştirilen ve üye firmanın değer aktarımından yararlanacak sağlık mesleği mensupları (SMM) ya da sağlık kurumlarına (SK) bildiği ya da tanımlayabildiği değer aktarımlarıdır.

Değer Aktarımlarının Açıklanması Nedir?

Değer Aktarımlarının Açıklanması; AIFD, dolayısı ile EFPIA’ya üye her firmanın ​​SMM'ye ya da SK’ya da yaptıgı direkt veya indirekt harcamaları kamuya açıklanması işlemidir.

Değer Aktarımlarına Konu Olan Harcamalar Nelerdir?

- Bağışlar - Etkinliklerle Bağlantılı Maliyetlere Katkı - Destek ve Sponsorluk Sözleşmeleri - Hizmet ve Danışmanlık Ücretleri

Yapılacak Değer Aktarımları Detayı Nasıl Olacak ?

SMM'lere ve SK’lara yapılan Değer Aktarımlarının Açıklanması sözkonusu kişi ve kurumların verecekleri onama bağlı olacaktır. Onam veren SMM’lere ve SK’lara yapılan değer aktarımları bireysel bazda açıklanacaktır. Onam vermeyen sağlık meslek mensupları ve sağlık kurumlarına yapılan değer aktarımları toplu olarak açıklanacaktır. Bu toplu açıklama her bir kategori için alıcı sayısını hem mutlak rakam olarak hem de bütün alıcıların yüzdesi şeklinde, ve bu alıcılara yönelik değer aktarımlarına atfedilebilen toplam tutarı belirtecektir.

Değer aktarımlarının yayımlanması, (parasal veya ayni değerler), lokal yönetmeliğe uyan amaç ve hükümleri takip ederek, MSD’nin işbirliği yaptığı veya ilişkide bulunduğu sağlık mesleği mensupları ve sağlık kurumlarına aktarılan değerleri raporlamayı hedefler. MSD’nin yerli yönetmelikle uyum içinde olması için bireysel açıklamalara bireysel alıcılar tarafından onay alınır.

Değer aktarımlarının yayımlanması, sitemize veya ulusal platformlarımıza erişenlere, sağlık mesleği çalışanlarının verileri üzerinde ek işlemeler yapma yetkisi vermez. Bu sitede yayınlanmış değer aktarımları raporlamasının doğru bir şekilde anlaşılması için, ziyaretçilerin raporlanan değer aktarımlarının anlam ve içeriğini açıklayan yöntem beyanını (metodoloji) incelemelerini tavsiye ederiz.