KULLANIM ŞARTLARI

 

6 Mayıs 2019 tarihi itibariyle geçerlidir.

Lütfen bu web sitesini kullanmadan önce aşağıdaki kullanım şartları hükümlerini dikkatlice okuyunuz.

KULLANIM ŞARTLARI

Bu web sitesini (“Site”) kullanarak kullanım şartlarını (“Kullanım Şartları”) okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş oluyorsunuz. Eğer Kullanım Şartlarını onaylamıyorsanız, lütfen Siteden çıkınız ve Sitede bulunan bilgileri dikkate almayınız.

Bu Sitenin sahibi ve işleticisi Merck & Co., Inc. şirketler grubunun bir üyesi olan Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.'dir (“MSD”). Bu Site, Siteye sağlık mesleği mensuplarının erişimini sağlanmak için resmi kurumlardan gerekli izinler alınarak bu izinler çerçevesinde işletilmektedir. Site ve Sitenin içeriği yürürlükteki kanun ve düzenlemelere göre hazırlanmıştır.

KURALLARIN KABULÜ

Bu Siteyi kullanarak Kullanım Şartlarında belirtilen şartların sizi bağlayacağını ve bunlara uyacağınızı kabul etmiş olmaktasınız. MSD, gerekli gördüğü zamanlarda tek taraflı olarak Kullanım Şartlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişiklikler Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış olur. Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, değişen Kullanım Şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

KAPSAM

İşbu Site, sağlık sektöründe beşeri tıbbi ürünlerin tanıtımını düzenleyen Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği’ne uygun olarak bilimsel tanıtım amaçlı bilgilendirmenin, yalnızca sağlık meslek mensuplarına yapılmasını amaçlamaktadır.

Sağlık meslek mensupları, sağlık meslek mensubu olduklarını ve bu Site aracılığı ile paylaştıkları tüm iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu teyit eder.

MSD’nin bağlı şirketleri ve iştirakleri, kendi kullanım şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren başka web sitelerini de işletmektedir. Ancak işbu Kullanım Şartlarında belirtilen hükümler MSD’nin faaliyet alanlarına özgü olup sadece bu Sitenin kullanımı ile ilgilidir. “MSD” ile MSD’nin farmasötik ürünler alanındaki faaliyeti kastedilmektedir.

HİZMET TANIMI

Bu Site, araştırmalar, haber makaleleri, slaytlar, araçlar, başka eğitsel malzemeler ve kaynaklar da dahil olmak üzere, sağlık meslek mensuplarına yönelik pek çok hizmet ve bilgi içermektedir. Bu Sitede yer alan tüm bilgiler, sadece Türkiye’de resmi mercilerden gerekli izinleri almış sağlık meslek mensubu olan yetişkinlere yöneliktir. Bu Sitede yer alan bilgilerin sizin kendi tıbbi görüşlerinizin yerini alması kesinlikle hedeflenmemektedir. Bir sağlık hizmeti çalışanı olarak, bu Sitede sağlanan bilgileri değerlendirirken kendi mesleki bilgi ve tecrübelerinizi kullanmalısınız. Ayrıca, bir değerlendirme veya tedavi kararı alırken başka mesleki kaynaklara ve referanslara da başvurmanızı tavsiye ederiz. Burada yer alan bilgilere erişiminiz ve bu bilgileri kullanmanız, Kullanım Koşulları Sözlesmesi’ne ve ilgili tüm yasalara tabidir.

SİTENİN KULLANIMI

Bu Site, MSD, onun çeşitli ürünleri, terapötik alanlar, güncel geli hakkında bilgiler içerir. Bu Site sağlık meslek mensupları için hazırlanmıştır. Sağlık meslek mensubu olmayan kişilerce erişim yasaktır.

Bu Sitede yer alan metinler, resimler, ses ve video dosyaları dahil olmak üzere tüm bilgileri sadece kişisel kullanımınız için indirebilir veya kullanabilirsiniz. Bu bilgileri ticari amaçlarla hiçbir şekilde kullanamazsınız. İndirdiğiniz her türlü materyalin içeriğindeki telif veya diğer mülkiyet hakkı bildirimini silmeden aynen kullanmanız gerekmektedir. Sitede yer alan eserlerin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Bu Sitede gördüğünüz veya okuduğunuz her şey (görsel, resim, isim, marka vb) aksi belirtilmedikçe telif hakkı ya da diğer haklar ile korunur ve MSD’nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Bu Site kişisel kullanım ve/veya bilgi edinme amacı ile sınırlı olup, MSD Site kullanıcılarına herhangi bir lisans veya hak vermemektedir.

İzinsiz kullanım başta telif hakkı, marka, gizlilik ve/veya reklam faaliyetlerini düzenleyen yasalar olmak üzere ilgili yasaların ihlali olarak nitelendirilir.

GİZLİLİK

Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, MSD olarak birincil önceliklerimiz arasında gelmektedir. MSD olarak kişisel kişisel bilgilerinizi nasıl koruduğumuza ve işlediğimize ilişkin aydınlatma metni ve ilişkin bilgiler için lütfen İnternet Gizlilik Politikamıza bakınız. Sitenin kullanımı sırasında MSD’nin herhangi bir şekilde tarafınıza ait kişisel veri elde etmesi halinde, söz konusu kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da dahil olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işlenecektir

BİZE VERİLEN BİLGİLER

Bu Siteyi kullanan olarak, mesleğiniz ile ilgili beyanınız da dahil olmak üzere, bize verdiğiniz bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Bu Site içeriği hakkında sorular, yorumlar, öneriler ve benzeri gibi geri dönüş ya da veri içeren bir bilgi ile yanıt verdiğinizde söz konusu bilgiler, “gizli bilgi” kabul edilmeyecektir; MSD’nin bu bilgilere ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmayacak ve hiçbir sınırlama olmaksızın bu bilgiler MSD’nin mülkiyetine geçecek ve bu bilgileri serbestçe kopyalayabilecek, kullanabilecek, açıklayabilecek ve başkalarına dağıtabilecektir. MSD bu tip bilgilerin içerdiği herhangi bir fikir, kavram, deneyim ya da tekniği söz konusu bilgilerden yararlanarak ürün geliştirime, üretme ve pazarlama dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir amaçla kullanmakta serbesttir.

SİTENİN İÇERİĞİ VE BAŞKA SİTELERE AİT LİNKLER

MSD, dilediği zaman Sitedeki içeriği oluşturan her türlü materyali değiştirebilir veya silebilir.

Bu Site hem MSD’nin başka sitelerine ve hem de MSD’in kontrolü altında olmayan internet web sitelerine bağlantılar veya linkler içermektedir. MSD, sitesinde link verdiği MSD’ye ait olmayan İnternet web sitelerinin içeriği ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Sitede başka bir web sitesine bağlantı sağlanması veya ticari adı, ticari markası üreticisi ya da başka şekillerde bir ürüne atıfta bulunulması bağlantı verilen sayfanın içeriğinin MSD tarafından onaylandığını göstermez.

TİCARİ MARKALAR

Aksi belirtilmedikçe, Sitede yer alan tüm ürün isimlerinin, ticari marka sembolü ile birlikte geçip geçmemesinden bağımsız olarak, MSD’nin ticari markası olarak MSD’nin mülkiyeti altındadır ve telif hakkı, marka ve diğer her türlü hakkının da MSD’de olduğu kabul edilmelidir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Sitedeki bilgiler, metinler, grafikler, işitsel öğeler, tasarımlar, resimler, tablolar, fotoğraflar (“Eser”) ile diğer içeriğe sadece kendi kişisel kullanımız için ticari olmayan amaçlarla erişmeniz ve görüntülemeniz için izin vermektedir. Sitede yer alan Eserler, telif hakkı kapsamındaki eserler olup, dünya çapında telif hakkı yasaları ve Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar ile korunmaktadır. MSD’nin yazılı izni olmadan Eserlerin; tamamen veya kısmen, kitle iletişim araçlarının tüm formlarında basılı veya kayıtlı formda (analog veya dijital), yazılı, sesli veya bir görüntü olarak, uyarlama, düzeltme, Eser için bir başlık belirleme, Eser’in çevirisini yapma, girdisini yapma ve/veya (konvansiyonel, elektronik, dijital) veri tabanı ile birleştirilmesi, basılması, çevrimiçi yayınlanması (intranet ve internet dâhil olmak üzere), çoğaltılması (çoğaltılan ürünlerin kitle iletişim araçları ile aktarımı ve çoğaltılan kopyaların sayısına bakılmaksızın), satılması, kiralanması, ücretsiz verilmesi, sergilenmesi, kaydedilmesi, filme çekilmesi, dağıtım amacıyla kullanılması kesinlikle yasaktır.

ÇEREZLER

Web Sitesi, kullanıcı ve ziyaretçilere daha rahat bir kullanım deneyim sunmak amacıyla bir takım çerezler kullanabilir. Web Sitesi tarafından Çerez kullanımına ilişkin daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

SORUMLULUĞUN SINIRI

MSD, Sitede güncel ve güvenilir bilgileri sunmak için makul çabayı göstermektedir. Ancak MSD, bu Sitede yer alan bilgilerin doğruluk, içerik, eksiksizlik, güvenilirlik, işletilebilirlik veya yasallığına ilişkin ticari garantiler, belirli kullanım amacına uygunluk ve tescilli hakların çiğnenmemesi veya benzeri anlamda, hiçbir açık veya örtülü taahhütte bulunmamaktadır. Siteyi kullanmakla birlikte burada sağlanan bilgi, ürün ve hizmetleri “OLDUĞU GİBİ” kabul etmiş sayılacaksınız.

Sitede yer alan bu bilgilerin doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

Bu nedenle bu Sitede yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan MSD sorumlu tutulamaz.

Sitenin kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, MSD ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

DİĞER HÜKÜMLER

a.  Tazminat. MSD bu anlaşma koşullarını ihlal etmeniz halinde site üyeliğinizi askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tutar. İhlalinizin diğer kişilere zarar vermesi halinde bunun tazminini ve MSD’nin uğradığı her türlü zarar, kayıp ve masrafı karşılamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

b.  Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme. Bu Kullanım Şartlarına dair herhangi bir uyuşmazlık oluştuğunda, uyuşmazlık öncelikle taraflar arasında iyi niyet görüşmeleriyle çözülmeye çalışılmalıdır. Bu girişimler başarısız olduğunda ise, tüm anlaşmazlıklar, iddia veya uyuşmazlıklar Türk hukuku kurallarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır. Kullanım Şartlarına ve/veya bunun yorumu ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda Türk mahkemeleri (İstanbul, Çağlayan) yetkili olacaktır.