DEĞERLERİMİZ

 

Temel değerlerimiz, insan yaşamını iyileştirme, bilimsel mükemmelliğe ulaşma, en yüksek dürüstlük ilkeleriyle faaliyet gösterme, ürünlerimize erişimi artırma ve işbirliğine değer veren farklı yeteneklere sahip çalışanlar istihdam etme tutkumuz çerçevesinde şekillenmektedir.

İNSAN YAŞAMINI İYİLEŞTİRİYORUZ

Bizim işimiz insan yaşamını korumak ve iyileştirmektir.Ayrıca hayvan sağlığını iyileştirmek için de çalışmaktayız.
Faaliyetlerimizin tümü bu amaca ulaşmaktaki başarımıza göre değerlendirilmelidir.

ETİK VE DÜRÜSTLÜK

En yüksek etik ve dürüstlük standartlarına bağlıyız.
Müşterilerimize, MSD çalışanlarına, içinde bulunduğumuz çevrelere ve dünya genelinde hizmet verdiğimiz toplumlara karşı sorumluyuz.
Sorumluluklarımızı yerine getirirken, profesyonellikten ve etik davranıştan ödün vermeyiz. Toplumun tüm kesimleriyle olan ilişkilerimiz şeffaf olmalı ve açıkça ilan ettiğimiz yüksek standartları yansıtmalıdır.

YENİLİKÇİLİK

Bilimsel mükemmellikte en üst düzeye ulaşmaya kararlıyız.
Araştırmalarımıza, insan ve hayvan sağlığını ve yaşam kalitesini korumak konusundaki kararlılığımız yön vermektedir.
Tüketicilerin ve müşterilerin en kritik ihtiyaçlarını tespit etmek için çaba gösteriyor ve bu ihtiyaçları karşılamak için sürekli yenilikçilik anlayışıyla kendimizi geliştiriyoruz.

ERİŞİM HERKESİN HAKKI

İlaç ve aşılarımıza erişim düzeyini artırarak, dünya genelindeki insanların sağlık ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyoruz.
Global ölçekte hastalıklarla mücadele etmek ve yaşam kalitesini teşvik etmek için yeni tedaviler geliştirmek yalnızca bir ilk adımdır.
Başarı ise ancak ilaç ve aşılarımıza ihtiyaç duyan herkesin bunlara ulaşmasını sağladığımız zaman gelecektir. ABD ve diğer ülkelerde, dünyanın neresinde olursa olsun herkesin yararlanabilmesi doğrultusunda, ürünlerimize erişim düzeyini artırmamızı sağlayacak çok sayıda program geliştirdik.

ÇEŞİTLİLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI

Başarımız çalışanlarımızın dürüstlüğüne, bilgisine, hayal gücüne, becerisine, çeşitliliğine ve takım çalışmasına bağlıdır.
Bu amaçla, karşılıklı saygı, cesaretlendirme ve ekip çalışması içeren bir ortam yaratmak için çalışıyoruz.
Bağlılığı ve performansı ödüllendiriyor ve çalışanlarımızın ve ailelerinin ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışıyoruz.