ANNELER İÇİN MSD

 

Her Yıl 287.000 Kadının Gebelik ve Doğum Esnasında Hayatını Kaybettiği Tahmin Edilmektedir

Bu istatistiksel veriye göre iki dakikada bir kadın yaşamını yitirmektedir. Tıp ve sağlık sektöründe her alanda yeniliklerin yaşandığı böyle bir çağda bu istatistikler, şaşırtıcıdır ve kabul edilemez.

Şirketimiz, Eylül 2011’de Anneler için MSD (MSD for Mothers) girişimini başlatarak, anne ölümlerini azaltmak için gerçekleştirilen küresel faaliyetlere katılmıştır. Nehir körlüğü, HIV / AIDS ve sarılık gibi ciddi global sağlık problemleriyle mücadele etme geleneğimizden hareketle, MSD for Mothers hiçbir kadının bir bebeğe hayat verirken yaşamını yitirmediği bir dünya yaratmayı amaçlamaktadır. Bu proje, anne ölümü sorununa dünyanın dikkatini çekerek dünyanın dört bir yanındaki kadınlar için yeni teknolojiler ve yaşam kurtaran hızlı çözümler geliştirmeyi amaçlayan 10 yıllık bir çalışmadır. Son 20 yılda dünya çapında anne ölümlerinin azaltılmasında kayda değer bir ilerleme kaydedilmiş olsa da, hala çok sayıda anne hayatını kaybetmektedir ve yapılması gereken daha pek çok şey bulunmaktadır. Anneler için MSD girişimi, kadınların hayatını kurtarma yönündeki ilerlemeleri hızlandırmak amacıyla finansal ve insan kaynaklarımızın yanı sıra şirketimizin bilimsel ve ticari uzmanlığını seferber etmektedir. Anne ölümlerinin iki temel nedeni olan postpartum hemoraji ve preeklampsinin yanı sıra anne ölümlerini azaltmada önemli bir rol oynadığı bilinen aile planlamasına da odaklanılmaktadır.

Bu girişim, BM Milenyum Kalkınma Hedefleri’nin (MDGs) global anne ölümleri oranını %75 oranında azaltmayı ve 2015 itibariyle üreme sağlığına evrensel erişimi hedefleyen 5A ve 5B hedeflerine ulaşmada hükümetlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ne yazık ki, MDG 5 hedeflerine ulaşma oranı diğer tüm MDG hedeflerinin gerisinde kalmıştır.

Anneler İçin MSD stratejisi, yaklaşımımızın bilinçli, kapsamlı ve mevcut ana sağlığı çalışmalarını bütünleyici nitelikte olmasını sağlamak amacıyla, dünyanın dört bir yanından yüzlerce sağlık uzmanına danışılarak hazırlanmıştır. Bu girişimin birinci yılında, tümü anne ölümlerini azaltmak için çalışan hükümetler, uluslararası ajanslar, sivil toplum örgütleri, işletmeler, doktorlar ve araştırmacılar ile ortaklıklar kurulmuştur.

Bu girişim üç temel alana odaklanmaktadır: etkinliği kanıtlanmış çözümlere erişim, ürün yenilikçiliği, bilinçlendirme ve destekleme.

Etkinliği Kanıtlanmış Çözümlere Erişim

Önümüzdeki on yılda yaklaşık 3 milyon kadının gebelik ve doğum komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Bu ölümlerin büyük kısmı engellenebilir niteliktedir. Tıbbi çözümler biliniyor olsa da, asıl önemli olan, kadınların bu çözümlere ihtiyaç duyduklarında ulaşabilmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, Anneler İçin MSD girişimi kapsamında, anne ölümlerinin fazla olduğu bölgelerde yenilikçi programlar geliştirmek amacıyla hükümetler ve dünyanın dört bir yanındaki sağlık uzmanları ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Anneler İçin MSD, bu ilkbaharda ABD hükümeti ile güçlerini birleştirerek Uganda ve Zambia’daki bazı seçilmiş bölgelerde anne ölümlerini azaltmak için çalışmalara başlamıştır. “Anneleri Kurtar, Topluma Hayat Ver (Saving Mothers, Giving Life)”, ABD Kadın Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Derneği, Norveç Hükümeti ve Her Anne Değerlidir dayanışma örgütünün de yer aldığı beş yıllık yeni bir kamu-özel sektör ortaklığıdır. Bu girişimin yönetim kolu ya da genel merkezi olan Anneler İçin MSD, girişimin stratejik yönüne rehberlik ederek, saha uygulaması ve değerlendirme çalışmalarını desteklemeye ve anne ölümleri konusunda toplum bilincini artırmaya yardımcı olmaktadır.

"ABD’nin, Anneler İçin MSD girişiminin yanı sıra Norveç Dışişleri Bakanlığı, Her Anne Değerlidir ve Amerika Kadın Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Derneği ile birlikte “Anneleri Kurtar, Topluma Hayat Ver” ortaklığının bir parçası olmasından mutluluk duyuyorum. Biz, sadece tek bir girişime odaklanmıyoruz, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi üzerinde çalışıyoruz. Kızımı dünyaya getirdiğim zamanları düşününce ne kadar şanslı olduğumu anlıyorum. Fakat sağlıklı bir doğum yapmanın şansla, nerede yaşadığınızla ya da ne kadar paranız olduğu ile alakası olmamalıdır. Bu her yerde, her kadın için gerçek olmalıdır.”

Hillary Rodham Clinton
ABD Dış İşleri Bakanı

Ürün Yenilikçiliği

Anneler İçin MSD girişimiyle, yenilikçi ürün geliştirmedeki uzun süreli tecrübemizi kaynakların sınırlı olduğu koşullara nasıl uygulayacağımızı bulmak için yola çıktık. Anneler İçin MSD, sağlık teknolojisinde lider olan PATH ile yürüttüğü ortak çalışmalarla, kadınların yaşamını kurtarmada önemli bir etkisi bulunan 40’tan fazla anne sağlığı çözümünü değerlendirmektedir. Bilim adamlarımız yıl sonu itibariyle en çok umut vaat eden 3 ila 5 önleme, tanı ve tedavi yeniliklerini belirleyerek, bu yenilikleri mümkün olduğu kadar etkili ve verimli bir şekilde sağlık çalışanlarının hizmetine sunacak bir strateji geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bilinçlendirme ve Destekleme

Bir anne öldüğünde, aileler ve toplumlar üzerindeki yankısı nesiller boyu devam eder. Hatta ölen annenin dünyaya getirdiği bebeğin bir sonraki doğum gününe kadar yaşama ihtimali çok daha düşüktür. Ayrıca, diğer çocukların hayatını kaybetme olasılığı çok daha fazla, okula gidebilme olasılığı ise çok daha düşük olur. Anne ölümleri, hükümetlerin, özel sağlık uzmanlarının ve vatandaşların çözmesi gereken karmaşık bir sorundur. MDG 5 hedefini gerçekleştirebilmek için, ABD hükümeti de dahil dünyadaki tüm hükümetlerin, kadınların hayatını kurtarmanın önemini kavraması ve bu konuyu bir sağlık hizmeti önceliği haline getirmesi çok önemlidir.

Anneler İçin MSD ve Türkiye

MSD Türkiye, Türkiye Aile Planlaması ve Sağlığı Vakfı (TAPV) işbirliğiyle, Ekim 2011’de yıkıcı bir depremle sarsılan Van-Erciş bölgesinde yaşayan anneler için düzenlenen “Deprem Sonrası Van ve Erciş’te Güvenli Anneliğin Güçlendirilmesi” projesine destekçi oluyor. Kurumsal merkezin “Anneler İçin MSD” inisiyatifiyle yaptığı 110.000 dolar değerindeki bağış ile projeye destek veren MSD Türkiye, projeyle birlikte kadınların hamilelikleri sırasında sağlık sistemine kayıt olmasının teşvik edilmesini, kadınlar arasında sağlıklı hamilelik ve güvenli annelik konularında bilincin artırılmasını hedefliyor.​

12 ay boyunca sürecek projeyle birlikte Van’da yaşayan 15 - 49 yaş arasındaki yaklaşık 12.000 kadın sağlıklı hamilelik, doğum öncesi bakım, aile planlaması ve anne-çocuk sağlığı hakkında “Güvenli Annelik Eğitimi”ne katılacak. Proje süresince yapılacak seminerler ile hamile kadınların sosyal sağlık hizmetleri kullanması teşvik edilecek, üreme ve cinsel haklar konularında bilgilendirmeler yapılacak. “Deprem Sonrası Van ve Erciş’te Güvenli Anneliğin Güçlendirilmesi” projesiyle birlikte 12.000 ailenin sağlıklı hamilelik ve bebek bakımı metotları hakkında bilgi sahibi olması, hamile kadınların sağlık sistemine düzenli katılımlarının artırılması, kadınların bölgede kamusal bir alana kavuşması ve iş gücünün bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor.​