Hero image

MSD TÜRKİYE'DE AR-GE

Türkiye’yi dünyada önemli Ar-Ge merkezlerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz!

MSD olarak Türkiye’de Araştırma&Geliştirme (Ar-Ge)’nin gelişimine katkıda bulunan lider ilaç firmalarından biriyiz. MSD Türkiye Klinik Araştırmalar Operasyonu, Türkiye ile birlikte Orta Doğu ülkeleri ve Mısır’da Ar-Ge’nin “Geliştirme” faaliyetlerini artan başarılarla yürütmektedir. Geniş, deneyimli, yetkin bir kadrodan oluşan MSD Türkiye Klinik Araştırmalar Operasyonu, 2012 yılındaTürkiye sorumluluklarının yanında Orta Doğu ülkeleri ve Mısır Operasyonu yönetim sorumluluğunu da üstlenmiştir. Bununla birlikte MSD,Türkiye’de, Mısır’da ve Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin dahil olduğu Orta Doğu ülkelerinde toplam 45 araştırmayı 207 sağlık kuruluşunda yürüterek, yaklaşık 1500 hastaya ilaç ve aşılarımıza erken dönemde ulaşma ve klinik araştırmaların avantajlarından faydalanma olanağı sağlamaktadır. Çok sayıda tedavi alanında faaliyet gösteren MSD Türkiye Klinik Araştırmalar Operasyonu, sorumluluğundaki ülkelerin farklı bölgelerine yayılmış olan sağlık kuruluşlarında uluslararası düzeyde, Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye,
• hasta popülasyonu,
• araştırma-geliştirmede istekli, bilim liderliği üstlenmiş sağlık mesleği mensupları
• donanımlı sağlık kuruluşları
• yürütülen klinik çalışmaların kalitesi
• Avrupa Birliği Direktifleri ile uyumlu hale getirilmiş yasal düzenlemeleri açısından sahip olduğu potansiyel ile gelişen pazarlardan biri olarak MSD’ye değer katıyor.

MSD Türkiye Klinik Araştırmalar Operasyonu geliştirme faaliyetlerini aşağıdaki tedavi alanlarında sürdürmektedir:

• Kardiyovasküler Hastalıklar
• Diyabet ve Metabolizma
• Endokrinoloji
• Merkezi Sinir Sistemi
• Onkoloji
• Solunum
• İmmunoloji
• Enfeksiyon
• Hepatoloji
• Kontrasepsiyon
• İnfertilite
• Osteoporoz
• Alerji
• Dermatoloji
• Romatoloji
• Gastoenteroloji
• Aşı​